Sariyan, A., & Jamian, A. R. (2020). Sumbangan Manuskrip Melayu Lama kepada Peradaban Bangsa. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11(2), 7-17. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.fa.2.2020