Chew, F. P., & Masingan, N. J. (2021). Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kemahiran Menulis. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12(2), 29-43. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.3.2021