Zainal, M. Z., Hassan, H., & Che Ahmad, A. (2024). Penerapan Teras Hati Budi Melayu dalam Pengajaran Bahasa Melayu melalui Lakuan Pertuturan Guru. PENDETA, 15(1), 1–15. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol15.1.1.2024