Hassan, H. (2023). Kajian Linguistik Bahasa Melayu Bersumberkan Korpus. Kekuatan dan Kelemahannya. PENDETA, 14(1), 23–34. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.1.fa.2.2023