CHEW, F. P.; MASINGAN, N. J. Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kemahiran Menulis. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, v. 12, n. 2, p. 29-43, 21 set. 2021.