Basir, Noriha, Ina Suryani Ab Rahim, and Mohamad Zaki Abdul Halim. 2020. “Analisis Tingkah Laku Sosiologi Masyarakat Berasaskan Teori Interaksionisme Melalui Perangkaan Data Kes COVID-19 Di Malaysia”. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature 11 (June), 11-30. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.2.2020.