Sariyan, Awang, and Abdul Rasid Jamian. 2020. “Sumbangan Manuskrip Melayu Lama Kepada Peradaban Bangsa”. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature 11 (2), 7-17. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.fa.2.2020.