Chew, Fong Peng, and Nur Juliana Masingan. 2021. “Pengetahuan, Sikap Dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kemahiran Menulis”. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature 12 (2), 29-43. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.3.2021.