Hassan, Hasmidar. 2023. “Kajian Linguistik Bahasa Melayu Bersumberkan Korpus. Kekuatan Dan Kelemahannya”. PENDETA 14 (1):23-34. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.1.fa.2.2023.