Mohamad, A. M. (2020) “QUIZIZZ sebagai E-Penilaian Norma Baharu terhadap Penutur Antarabangsa dalam Kursus Bahasa Melayu”, PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, pp. 80-92. doi: 10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.6.2020.