Chew, F. P. and Masingan, N. J. (2021) “Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kemahiran Menulis”, PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12(2), pp. 29-43. doi: 10.37134/pendeta.vol12.2.3.2021.