Graf, A. (2021) “Pengajian Malaysia Dan Penerimaan Bahasa Melayu Di Peringkat Antarabangsa Dalam Era ‘Wawasan Global’”, PENDETA, 12(2), pp. 1-10. doi: 10.37134/pendeta.vol12.2.fa.1.2021.