Hassan, H. (2023) “Kajian Linguistik Bahasa Melayu Bersumberkan Korpus. Kekuatan dan Kelemahannya”, PENDETA, 14(1), pp. 23–34. doi: 10.37134/pendeta.vol14.1.fa.2.2023.