[1]
A. Mohamad, “Pengungkapan Keperibadian Secara Simbolik dalam Dua Novel Melayu”, PENDETA, vol. 6, pp. 230 - 243, Dec. 2015.