[1]
Z. Osman, A. Sarudin, D. Janan, and A. Omar, “Keberkesanan Pendekatan Autentik Dalam Meningkatkan Tahap Penulisan Karangan Pelajar: The Effectiveness of Authentic Approach in Improving Students’ Essay Writting”, PENDETA, vol. 7, pp. 142–155, Dec. 2016.