[1]
S. H. Wong, “Penggunaan ‘Teknik Jalinan Cerita’ untuk meningkatkan penguasaan dan ingatan pelajar terhadap kata majmuk bentuk mantap”, PENDETA, vol. 10, pp. 106-120, Dec. 2019.