[1]
R. Junaidi, T. I. M. Tengku Mohd Ali, and M. Mamat@Mustaffa, “Pandemik COVID-19 dalam Persekitaran Kanak-kanak menerusi Engkaulah Adiwiraku”, PENDETA, vol. 11, pp. 31-45, Oct. 2020.