[1]
A. Sariyan and A. R. Jamian, “Sumbangan Manuskrip Melayu Lama kepada Peradaban Bangsa”, PENDETA, vol. 11, no. 2, pp. 7-17, Dec. 2020.