[1]
F. P. Chew and N. J. Masingan, “Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kemahiran Menulis”, PENDETA, vol. 12, no. 2, pp. 29-43, Sep. 2021.