Junaidi, R., T. I. M. Tengku Mohd Ali, and M. Mamat@Mustaffa. “Pandemik COVID-19 Dalam Persekitaran Kanak-Kanak Menerusi Engkaulah Adiwiraku”. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, Vol. 11, Oct. 2020, pp. 31-45, doi:10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.3.2020.