Mohamad, A. M. “QUIZIZZ Sebagai E-Penilaian Norma Baharu Terhadap Penutur Antarabangsa Dalam Kursus Bahasa Melayu”. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, Vol. 11, Dec. 2020, pp. 80-92, doi:10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.6.2020.