Contact Us

Chief Editor

Pejabat Karang Mengarang

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjong Malim

Perak

No Phone: 05-450 5600

Faks: 05-4595169

E-mail: ce.perspektif@upsi.edu.my