[1]
Tharshini, N.K. and Ibrahim, F. 2020. Faktor-faktor berisiko yang menyumbang kepada tingkah laku devian: Satu kajian ulasan sistematik. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan. 12, 1 (Jun. 2020), 28-38.