(1)
Mohd Nor, M.; Na, T.; Md. Salleh, N. Kepekaan Dan Kefahaman Pelajar Terhadap Aplikasi Gender Gramatikal Dalam Pembinaan Ayat Bahasa Sepanyol. PERS 2019, 11, 15-25.