(1)
Tharshini, N. K.; Ibrahim, F. Faktor-Faktor Berisiko Yang Menyumbang Kepada Tingkah Laku Devian: Satu Kajian Ulasan Sistematik. PERS 2020, 12, 28-38.