THARSHINI, N. K.; IBRAHIM, F. Faktor-faktor berisiko yang menyumbang kepada tingkah laku devian: Satu kajian ulasan sistematik. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, v. 12, n. 1, p. 28-38, 29 jun. 2020.