(1)
Yusof, N. I.; Ismail, H. Kekangan Guru Tadika Untuk Menerima Kanak-Kanak Berkeperluan Khas. SAECJ 2020, 9, 120-131.