(1)
Abdullah, M.; Mohd Radzi, N. M.; Zain, A. Penilaian Perisian Fonik Bahasa Inggeris Come and Read, Sayang! Sebagai Bahan Bantu Mengajar Guru Prasekolah. SAECJ 2021, 10, 72-85.