El Marrakchi, H. M. “الوظيفة الجمالية للنحو في تراثنا النقدي العربي القديم عبد القاهر الجرحاني نموذجاً”. SIBAWAYH Arabic Language and Education, Vol. 1, no. 2, Sept. 2020, pp. 118-31, doi:10.37134/sibawayh.vol1.2.9.2020.