[1]
Embong, A.H., Mohd Yasin, M.F. and Ghazaly, M. 2021. Keberkesanan Modul Ulul Albab secara atas talian: Satu kajian di Universiti Malaysia Terengganu. Firdaus Journal. 1, 1 (Dec. 2021), 93-102. DOI:https://doi.org/10.37134/firdaus.vol1.1.9.2021.