(1)
Embong, A. H.; Mohd Yasin, M. F.; Ghazaly, M. Keberkesanan Modul Ulul Albab Secara Atas Talian: Satu Kajian Di Universiti Malaysia Terengganu. firdaus 2021, 1, 93-102.