(1)
Ramli, N. Amalan Pengajaran Akhlak Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Di Daerah Kuala Langat. Firdaus 2023, 3, 43-50.