Embong, A. H., Mohd Yasin, M. F., & Ghazaly, M. (2021). Keberkesanan Modul Ulul Albab secara atas talian: Satu kajian di Universiti Malaysia Terengganu. Firdaus Journal, 1(1), 93-102. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol1.1.9.2021