Ramli, N. (2023). Amalan Pengajaran Akhlak dalam kalangan Guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Langat . Firdaus Journal, 3(2), 43–50. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol3.2.4.2023