EMBONG, A. H.; MOHD YASIN, M. F.; GHAZALY, M. Keberkesanan Modul Ulul Albab secara atas talian: Satu kajian di Universiti Malaysia Terengganu. Firdaus Journal, v. 1, n. 1, p. 93-102, 23 dez. 2021.