Embong, Abdul Hanis, Mohd Faiz Mohd Yasin, and Maziah Ghazaly. 2021. “Keberkesanan Modul Ulul Albab Secara Atas Talian: Satu Kajian Di Universiti Malaysia Terengganu”. Firdaus Journal 1 (1), 93-102. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol1.1.9.2021.