Mohamad Shokri, Siti Salma, and Syafawati Salihan. 2023. “Modul Pembangunan Program Huffaz Profesional Universiti Tenaga Nasional: Satu Pemerhatian Kepada Konstruk Pembangunan Al-Quran”. Firdaus Journal 3 (2):12-23. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol3.2.2.2023.