Ramli, Nurhidayah. 2023. “Amalan Pengajaran Akhlak Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Di Daerah Kuala Langat”. Firdaus Journal 3 (2):43-50. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol3.2.4.2023.