Embong, A. H., Mohd Yasin, M. F. and Ghazaly, M. (2021) “Keberkesanan Modul Ulul Albab secara atas talian: Satu kajian di Universiti Malaysia Terengganu”, Firdaus Journal, 1(1), pp. 93-102. doi: 10.37134/firdaus.vol1.1.9.2021.