Ramli, N. (2023) “Amalan Pengajaran Akhlak dalam kalangan Guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Langat ”, Firdaus Journal, 3(2), pp. 43–50. doi: 10.37134/firdaus.vol3.2.4.2023.