[1]
A. H. Embong, M. F. Mohd Yasin, and M. Ghazaly, “Keberkesanan Modul Ulul Albab secara atas talian: Satu kajian di Universiti Malaysia Terengganu”, firdaus, vol. 1, no. 1, pp. 93-102, Dec. 2021.