Embong, A. H., M. F. Mohd Yasin, and M. Ghazaly. “Keberkesanan Modul Ulul Albab Secara Atas Talian: Satu Kajian Di Universiti Malaysia Terengganu”. Firdaus Journal, Vol. 1, no. 1, Dec. 2021, pp. 93-02, doi:10.37134/firdaus.vol1.1.9.2021.