Ramli, N. “Amalan Pengajaran Akhlak Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Di Daerah Kuala Langat”. Firdaus Journal, vol. 3, no. 2, Dec. 2023, pp. 43-50, doi:10.37134/firdaus.vol3.2.4.2023.