(1)
Zakaria, H. A.; Saidon, Z. L. Kajian Terhadap Potensi Program Busking Oleh Pelajar UPSI Di Gerbang Seni, Lorong Mural, Tanjung Malim Sebagai Aktiviti Pengayaan Bagi Mengembangkan Kemahiran Persembahan Muzik Berdasarkan Pendekatan. juraisembah 2021, 2, 28-39.