Zakaria, Husnil Amin, and Zaharul Lailiddin Saidon. 2021. “Kajian Terhadap Potensi Program Busking Oleh Pelajar UPSI Di Gerbang Seni, Lorong Mural, Tanjung Malim Sebagai Aktiviti Pengayaan Bagi Mengembangkan Kemahiran Persembahan Muzik Berdasarkan Pendekatan”. Jurai Sembah 2 (1), 28-39. https://doi.org/10.37134/juraisembah.vol2.1.4.2021.