Contact

Publisher

UPSI Press (Pejabat Karang Mengarang)
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 
35900 Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
Phone: 05-4505437
me.ejournal@upsi.edu.my

Contact Us

Editor-In-Chief Jurnal Peradaban Melayu

Profesor Dr. Tajul Shuhaizam Said
Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia.
Phone: 054506000/5586