Kesedaran Kebangsaan Nasionalis Kiri Melayu: Satu Pengenalan

  • Wan Noorlizawati Wan Mat Ali Jabatan Sejarah, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Nazirah Lee Jabatan Sejarah, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Ishak Saat Jabatan Sejarah, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: Kesedaran, Kebangsaan, Nasionalis Kiri Melayu

Abstract

Makalah ini membincangkan kesedaran kebangsaan golongan rakyat di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua khususnya dengan kemunculan PKMM. Mereka menjadi satu gerakan yang dinamik dan tidak tertakluk kepada kerangka politik Melayu tradisional. PKMM dianggap sebagai golongan radikal dalam politik Tanah Melayu. Dengan menggunakan kaedah perpustakaan maklumat berkenaan gerakan kiri dan faktor yang mempengaruhi gerakan kesedaran ini dicerap dari dokumen, buku, akhbar, majalah serta artikel yang berkaitan. Sumber-sumber ini dianalisis untuk menghasilkan artikel ini. Hasil kajian memperlihatkan golongan nasionalis kiri Melayu berjuang untuk membela nasib masyarakat Melayu yang semakin jauh ketinggalan berbanding golongan imigran dan secara terbuka menuntut kemerdekaan. Kesedaran golongan ini banyak dipengaruhi oleh semangat yang dicetuskan oleh negara luar seperti India, Timur Tengah dan juga Indonesia di samping peranan akhbar. Secara ringkasnya pengaruh luar melahirkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Melayu bahawa rakyat mempunyai kuasa dalam sistem pemerintahan di tanah air sendiri.

 

References

UMNO/SG No 96/1946 Rang Undang-undang PKMM 1946.

SPR 2002/00660 Detik permulaan pergerakan dan perjuangan bangsa Melayu membebaskan Tanah Melayu dari imperialis Inggeris setelah tamat peperangan Asia Timur Raya bikinan Jepun pada 16 Februari 1945

Abdul Latiff Abu Bakar. (1996). Konsep patriotisme dan nasionalisme. Abdul Latiff Abu Bakar (pnyt.). Melaka dan Arus Gerakan Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abdul Latiff Abu Bakar. (1981). Ibrahim Haji Yaakob: Kegelisahan dan impian seorang pejuang. Imej dan cita-cita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Latiff Abu Bakar. (1977). Ishak Haji Muhammad: Penulis dan Ahli Politik Sehingga 1948. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Abdul Majid Salleh. (2004). Memoir Abdul Majid Salleh dalam PKMM dan Kesatuan Buruh. Bangi: UKM.

Ahmat Adam. (1996). Pengaruh Indonesia dalam aliran gerakan kebangsaan Melayu. Abdul Latiff Abu Bakar (pnyt.). Melaka dan arus gerakan kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Azmi Arifin. (2007).“Feudalisme Melayu: Asal Usul Pemikiran, Sejarah dan Pensejarahan”. Tesis Doktor Falsafah. Jabatan Sejarah, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bachtiar Djamily. (1985). Ibrahim Yaacob pahlawan Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Burhanuddin Helmi. (1946). 17 Oktober 1945-17 Oktober 1946: perjuangan kita. Singapura: PKMM.

Harsja Wardana Bachtiar. (1981). Muhammad Yamin: dari desa ke Indonesia Raya. Imej dan cita-cita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim Haji Yaacob. (1957). Sekitar Malaya merdeka. Jakarta: Kesatuan Malaya Merdeka.

Ishak Haji Muhammad. (1997). Memoir Pak Sako: Putera Gunung Tahan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khoo Kay Kim. (1991). Ulamak dan perjuangan: suatu perspektif sejarah. Jurnal Pengajian Melayu. Jilid 3. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Kassim Thukiman. Dato’ Onn Jaafar dan tokoh sezaman di Tanah Melayu. Persidangan Kebangsaan Mengenai Dato’ Onn Jaafar. Johor Bharu.1-4 Disember 2006.

Mahadzir Mohd Khir. (1997). Proses transformasi politik Malaysia: dari raja ke rakyat. Norazit Selat et al. Meniti Zaman: Masyarakat Melayu Antara Tradisi dan Moden. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohamed Salleh Lamry. (2006). Gerakan dan tokoh kiri: Kamarulzaman Teh dalam kancah Perjuangan Kemerdekaan. Petaling Jaya: SIRD.

Mohd Sarim Haji Mustajab. (1996). Gerakan Islah Islamiah: kajian terhadap tiga tokoh pelopornya. Abdul Latiff Abu Bakar (pnyt.). Melaka dan Arus Gerakan Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Samsudin. Perlembagaan PTM dan pembentukan Tanah Melayu: reaksi positif pegawai-pegawai British terhadap pentadbiran sendiri dan kemerdekaan. Persidangan Kebangsaan Mengenai Dato’ Onn Jaafar. Johor Bharu. 1-4 Disember 2006.

Oong Hak Ching. Perikatan UMNO-MCA-MIC dan perjuangan ke arah kemerdekaan. Seminar Penghayatan Kemerdekaan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. 11-13 September 2000.

R.S. Milne dan Diane Kauzy. (1992). Politik dan Kerajaan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Roslan Saadon. (2009). Pemikiran dan perjuangan politik Ibrahim Haji Yaakob. Azlizan at Enh (edit.) Sumbangsih kepada Dr Abdul Rahman Abdullah: Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Pemikiran. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Samad Ismail. Pengalaman dan pengertian kemerdekaan. Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysian. 11-13 September 2000.

Kenchana. (Mac 1947). Bambu Runcing.

Majlis. (11 Jun 1936).

Suloh Malaya. (15 Jun 1946). Perjuangan Kita.

Utusan Melayu. (18 Ogos 1947). Tahniah PKMM kepada Nehru.

Warta Ahad. (29 Mac 1936). Wakil Melayu dalam Federal Council.
Published
2019-12-02
How to Cite
Wan Mat Ali, W. N., Lee, N., & Saat, I. (2019). Kesedaran Kebangsaan Nasionalis Kiri Melayu: Satu Pengenalan. Jurnal Peradaban Melayu, 14, 1-11. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/2509