Pemikiran Za‘Ba Dalam Karya-Karya Terpilih

  • Ahmad Nabil Amir International Institute of Islamic Thought and Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia
Keywords: Za‘ba, Orang Melayu, Kemiskinan, Kebangsaan

Abstract

Makalah ini membincangkan pemikiran dan penulisan-penulisan Pendeta Za ‘ba (16 September 1895-23 Ogos 1973) yang berpengaruh yang ditinggalkannya dari warisan pemikiran dan bekas-bekas perjuangan intelektualnya yang bersejarah. Ini diangkat dan dirumuskan daripada pergerakan dan usahanya dalam mengangkat darjat bangsa Melayu. Makalah ini bersifat deskriptif, analitis dan historis.  Di samping itu, makalah ini meninjau legasi dan warisan intelektual yang ditinggalkan Za‘ba dan menggarap aspirasi perjuangan dan keyakinan intelek yang tinggi yang dibawanya dan pembaharuan yang berpengaruh yang dimanfaatkannya untuk mengangkat dan membangkitkan kesedaran orang Melayu. Kajian merumuskan bahawa kecekalan dan kesungguhan Za’ba berhasil menggembleng harakat perubahan dan ijtihad dan meniupkan kesedaran nasionalisme dalam kalangan bangsa Melayu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Fahim, Pendeta Za‘ba. (2000). Tokoh bahasa disegani ramai. Subang Jaya, Selangor: Pustaka Seri Idaman, 2010.

Abdullah Hussain, Khalid M. Hussain. (2000). Pendeta Za‘ba dalam kenangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Adnan Haji Nawang. (1994) Za’ba: Patriot dan Pendeta Melayu.

Kuala Lumpur, Yayasan Penataran Ilmu.

Adnan Hj. Nawang. (1998). Za‘ba dan Melayu. Kuala Lumpur: Berita Publishing.

Adnan Hj. Nawang. (2005). Memoir Za‘ba. Tanjong Malim, Perak: Penerbit UPSI.

Adnan Hj. Nawang. (2007). Za‘ba dan Melayu. Tanjong Malim, Perak: Penerbit UPSI.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1976) “Pendita Za‘ba: Suatu Penghormatan” (Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu: Esei-Esei Penghormatan kepada Pendita Za‘ba). Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Anwar Ibrahim. (1989). Menangani Perubahan. Kuala Lumpur: Berita Publishing.

Hamka. (1965). Sejarah Umat Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Hamka, “Pengaruh Islam dan Kebudayaan Melayu” (Kertas Kerja Seminar Kebudayaan 25-28 Julai 1976). Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Hamka. (1982). Dari Perbendaharaan Lama. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hamka. (1983). Membahas Kemusykilan Agama. Shah Alam: Pustaka Dini.

Hamka. (2019). Kenangan-Kenanganku di Malaya. Kajang: Jejak Tarbiah.

Mark Twain (2001). Anak Raja dengan Anak Papa: iaitu suatu cerita untuk anak-anak dan budak-budak sekolah daripada segala tingkatan umurnya. Diterjemahkan oleh Za‘ba. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,

Muhammad Haji Salleh. (2017). Seorang Penyair, Sebuah Benua Rusuh Biografi Usman Awang. Petaling Jaya: SIRD.

Za‘ba. (2000). Pelita Bahasa Melayu Penggal I-III. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Za‘ba. (2002). Ilmu Mengarang Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Za‘ba. (2009). Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Za‘ba. (2013). Bahasa Melayu: Kelebihan dan Kekurangannya. Bandar Baru Bangi, Selangor: Klasika Media-Akademi Jawi Malaysia.

Published
2020-12-31
How to Cite
Amir, A. N. (2020). Pemikiran Za‘Ba Dalam Karya-Karya Terpilih. Jurnal Peradaban Melayu, 15, 53-58. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol15.5.2020