Seni Persembahan Jalanan: Persepsi Masyarakat Kuching, Sarawak

Street Art Performance: A Public Perception in Kuching, Sarawak

  • Mohd Fahmi Yahaya
  • Anna Durin
  • Nordiana Ahmad Nordin
Keywords: seni persembahan jalanan, buskers, persepsi

Abstract

Hiburan jalanan merupakan persembahan yang dilakukan di tempat-tempat awam. Kumpulan ini akan bermain muzik, menyanyi dan menari tanpa mengenakan sebarang bentuk bayaran. Mereka terdiri daripada lelaki, wanita dan kanak-kanak. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat pandangan masyarakat terhadap seni persembahan penghibur jalanan di sekitar bandar Kuching, Sarawak. Kajian kuantitatif ini menggunakan analisa kekerapan sebagai instrumen asas dalam pengumpulan data. Sebanyak 200 borang soal selidik telah diedarkan secara rawak di sekitar kawasan bandar Kuching. Walaupun majoriti responden berpendapat bahawa persembahan jalanan tidak dapat menyumbang kepada ekonomi negara, mereka mempunyai persepsi yang positif secara keseluruhannya.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-01
How to Cite
Yahaya, M. F., Durin, A., & Ahmad Nordin, N. (2019). Seni Persembahan Jalanan: Persepsi Masyarakat Kuching, Sarawak. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 4. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2256