Adaptation of the Creative Development Theory in Developing Creativity Among Year 1 Students

Adaptasi Teori Pembangunan Kreatif dalam Membangun Kreativiti dalam Kalangan Pelajar Tahun 1

  • Ahmad Faizul Zakaria
  • Roslaili Anuar
Keywords: pembangunan kreatif, membangun kreativiti, Tugasan Seni Kreatif

Abstract

Pada peringkat awal kajian didapati pelajar Tahun 1 lebih suka meniru daripada berfikir dan menghasilkan idea mereka
sendiri. Kajian ini bertujuan membina Tugasan Seni Kreatif untuk menjana idea kreatif dalam mata pelajaran Dunia
Seni Visual dalam kalangan pelajar Tahun 1. Tugasan Seni Kreatif telah dibangunkan berdasarkan Tahap
Pembangunan Kreatif oleh Viktor Lowenfeld (1975) sebagai latihan pengajaran untuk meningkatkan kreativiti pelajar.Kajian ini juga mengiktiraf kegunaan Tugasan Seni Kreatif sebagai latihan kreatif dalam mata pelajaran Dunia SeniVisual. Ujian pra dan pasca dijalankan untuk melihat sejauh mana tahap kreativiti pelajar berdasarkan Tugasan Seni Kreatif dan penyelidikan tinjauan deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data kebolehgunaan. Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Convent Pulau Tikus, Pulau Pinang. Sampel terdiri daripada 22 pelajar dari Tahun 1. Berdasarkan hasil kajian, kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan Tugas Seni Kreatif dapat memberikan idea asli, meningkatkan kreativiti, selain fakta bahawa tugasan tersebut mudah dilaksanakan oleh pelajar. Adalah diharapkan bahawa Tugasan Seni Kreatif boleh menjadi rangsangan dan juga dapat memupuk kreativiti dalam kalangan pelajar.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-01
How to Cite
Zakaria, A. F., & Anuar, R. (2019). Adaptation of the Creative Development Theory in Developing Creativity Among Year 1 Students. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 5. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2269